Jeden termin podatkowy - poselski projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej

Jeden termin podatkowy – trwają prace nad poselskim projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz powiązanych ustaw w zakresie ujednolicenia terminu płatności większości podatków oraz składania deklaracji.

Nowym terminem obowiązującym miałby być ostatni dzień następnego miesiąca. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w innych krajach członkowskich, m.in. w Niemczech i Irlandii.

Korzyścią z ujednolicenia, poza uproszczoną procedurą obejmująca wiele ustaw, miałaby być poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, wydłużenie terminu zbierania dokumentacji księgowej, co może znacznie ograniczyć koszty korekt deklaracji, wywołanych niekompletnością dokumentacji.

Jednym z negatywnych skutków nowelizacji, może być nagromadzenie prac na koniec miesiąca kalendarzowego. Dotychczasowy podział terminów związanych z procedurami podatkowymi ustalał harmonogram prac działów księgowych i pozwalał na zarządzanie czasem.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach