Kontrole krzyżowe – nowe uprawnienia organów skarbowych

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 201) uprawniające urzędników kontroli skarbowych do weryfikacji wszystkich kontrahentów z tak zwanego „łańcucha dostaw”.

Oznacza to, iż czynnościom kontrolnym wobec przedsiębiorcy, może zostać poddany nie tylko jego bezpośredni dostawca, a nawet producent u którego ten dostawca się zaopatruje. Dany podmiot może zostać zobligowany do okazania dokumentów finansowych do kontroli, która będzie prowadzona u jego kontrahenta.

Rozszerzenie uprawnień organów kontroli skarbowej jest jednym z elementów systemu tzw. „uszczelnienia VAT”, które ma na celu wykrywanie wszelkich fikcyjnych transakcji narażających na straty Skarb Państwa.

Według Ministerstwa Finansów powyższe zmiany były konieczne, ze względu na wciąż trwający proceder składania deklaracji VAT z zawyżoną kwotą zwrotu podatku, na podstawie fałszywych dokumentów wystawianych przez nieuczciwych podatników oraz fikcyjne podmioty, które mogły zostać ukryte w łańcuchu dostaw.

Należy jednak podkreślić, iż nowelizacja nie uprawnia fiskusa do kontroli absolutnej kontrahentów przedsiębiorcy, a jedynie upoważnia do żądania przedstawienia dokumentów wiążących przedsiębiorców oraz stwierdzenia ich prawidłowości i rzetelności w okresie objętym kontrolą.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach