Zaświadczenie o niezaleganiu – kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać?

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub o niezaleganiu w podatkach wydawane przez Urząd Skarbowy są dokumentami wymaganymi przez niektóre instytucje, takie jak między innymi banki, w celu potwierdzenia wiarygodności i wypłacalności firmy.

Zwykle o powyższe zaświadczenia występuje się w trakcie procesów przetargowych, kredytowych czy przy wnioskowaniu o dotacje ze środków publicznych. Dokument taki potwierdza, iż wszelkie wpłaty dokonywane na poczet wskazanych podatków czy innych zobowiązań publiczno-prawnych były regulowane terminowo i na przedsiębiorcy nie ciąży, na moment wystawienia zaświadczenia, obowiązek spłaty zobowiązań, nawet tych których płatność jest odroczona i rozłożona na raty.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje bezpośrednio podatnik, którego zaświadczenie dotyczy, lub działający w jego imieniu pełnomocnik. Cała procedura według norm urzędowych trwa 7 dni, jednak często, szczególnie w przypadku braku jakichkolwiek niejasności, można uzyskać wnioskowane dokumenty nieco wcześniej. Podatnik decyduje w jakiej formie chce otrzymać zaświadczenie: elektronicznej lub papierowej wysłanej na wskazany adres lub odebrane osobiście lub przez pełnomocnika we właściwym urzędzie.

Udzielenie pełnomocnictwa oraz wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach w ZUS jest bezpłatne. Urząd Skarbowy natomiast za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 21 złotych.

Pełnomocnikiem może być dowolna wskazana osoba. Należy pamiętać o obowiązkowej opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych za pełnomocnictwo. Złożenie tego dokumentu jest nieodpłatne jeśli pełnomocnikiem zostaje małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo. Jeśli podatnik uczestniczy w postępowaniach przed wieloma organami, bądź w odrębnych sprawach w jednym organie skarbowym, to dla każdego z nich potrzebuje oddzielnego pełnomocnictwa, za które należy uiścić opłatę skarbową.

Warto korzystać z możliwości udzielenia pełnomocnictwa np. księgowemu lub przedstawicielowi biura rachunkowego, zwłaszcza jeżeli prowadzona działalność jest wykonywana bezpośrednio przez właściciela firmy lub właściciel nie przebywa na stałe w miejscu jej wykonywania, a także w przypadku gdy firma posiada jednostki podlegające pod różne organy skarbowe.

Podstawą do otrzymania każdego dokumenty jest prawidłowo wypełniony i złożony wniosek.

Zapraszamy do zapoznania się z wzorem przykładowo wypełnionych dokumentów:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (US)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach (ZUS)

Pełnomocnictwo ZUS

Pełnomocnictwo US

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach