Opodatkowanie aportów wnoszonych na agio

Zespół MAC

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za wnoszony aport.

Od 2017 roku przychodem będzie wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub w innym dokumencie z zastrzeżeniem, że gdy wskazana wartość będzie odbiegać od wartości rynkowej wnoszonego przedmiotu, przychód powinien być określony w wysokości wartości rynkowej wkładu.

Równocześnie dostosowano przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów, w tym między innymi uchylono ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach