Zmiany dotyczące podatku VAT - sankcje VAT

Zespół MAC.

Jedną z najszerzej komentowanych zmian podatkowych jest powrót tzw. sankcji VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe)

Nowelizacja ustawy przewiduje powrót sankcji VAT (30%, z możliwością obniżki do 20%), która była zlikwidowana w 2008 roku. Dodatkowo  ustawodawca przewidział wprowadzenie nowej sankcji - 100% za wystawianie tzw. „pustych faktur”.

Czym jest właściwie sankcja 30%?

W przypadku zaniżenia kwoty zobowiązania lub zawyżenia kwoty zwrotu, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podatku w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania (zawyżonego zwrotu).

Sankcja nie będzie nakładana m.in. w przypadkach, gdy: 

  • podatnik przed wszczęciem kontroli dokona samodzielnej korekty i wpłaty podatku (wraz z odsetkami),
  • zaniżenie zobowiązania (zawyżenie zwrotu) wynikało z błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek,
  • błąd dotyczył wyłącznie okresu rozliczeniowego.

Kiedy możliwe będzie zmniejszenie sankcji do 20%?

Sankcja ulegnie zmniejszeniu do 20%, jeśli podatnik – po zakończonej kontroli lub w trakcie postępowania kontrolnego – samodzielnie dokona korekt oraz uiści zaległy podatek (zwróci nienależnie uzyskany zwrot podatku).

Sankcja 100%

Z początkiem 2017 roku wprowadzona zostaje zupełnie nowa sankcja w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z wystawiania tzw. „pustych faktur” („niedokumentujących” rzeczywistych transakcji), którymi posłużono się w celu zaniżenia zobowiązania podatkowego (uzyskania zawyżonego zwrotu).

Sytuacja ta będzie dotyczyć m.in. faktur wystawionych przez podmiot, który nie istnieje, faktur stwierdzających czynności, które nie zostały wykonane, dokumentujących kwoty niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także potwierdzających czynności nieważne lub pozorne na gruncie prawa cywilnego.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach