Blog Kadry i płace

Koniec w stosowaniu kosztów autorskich bez ograniczeń

Z kosztów autorskich korzystają zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak i zatrudnione na podstawie umów o pracę. Korzystanie z kosztów autorskich jest korzystne podatkowo. Skutkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu jest obniżenie dochodu, od którego jest obliczana zaliczka na podatek dochodowy przez płatnika, i de facto wyższe wynagrodzenie netto. Dodatkowo w rozliczeniu rocznym za 2012 rok, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu i co za tym idzie: obniżenie dochodu, od którego jest obliczany podatek, przyniesie po raz ostatni jeszcze jedną korzyść. Przy wysokich przychodach twórcy, obniżenie dochodu do opodatkowania spowoduje, że podatek zostanie obliczany wg pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc wg 18% a nie 32% dochodu.  
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Czas na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Których firm dotyczy? Zgodnie z Art. 3 pkt 1, 3 i 3a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego rok co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Zatrudnianie studentów na umowy zlecenia

Popularną formą zatrudnienia studentów są umowy zlecenia. Ta forma jest szczególnie polecana przy pracach, które nie mają charakteru podporządkowania pracowniczego. Dla przypomnienia: stosunek pracy może zostać stwierdzony, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Więcej czasu na wykorzystanie zaległych urlopów z 2011 roku

Marzec jest kojarzony z wykorzystywaniem zaległych urlopów. Pracodawcy mieli problem jakich użyć argumentów, by zmusić pracowników do wykorzystania urlopów. Pracownicy nie chcieli wykorzystywać urlopów na początku roku, woleli odpoczywać w miesiącach letnich. Ustawodawca zrobił ukłon w kierunku obydwu zainteresowanych stron, wydłużając czas na wykorzystanie zaległych urlopów o 6 miesięcy.
czytaj więcej

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach