Blog

Powrót
Kadry i płace Blog

Czas pracy a zmiana czasu na letni

Już niedługo, bo w nocy z 30 na 31 marca przesuniemy swoje zegarki o godzinę do przodu. Co oznacza w praktyce, że nie tylko będziemy spać krócej, ale także krócej pracować, w przypadku pracowników, którym nocna zmiana przypadnie na przesunięcie czasu. 
czytaj więcej
Księgowość Blog

Grupa VAT

Grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku. Grupę tworzy się na okres minimum 3 lat, Przedstawiciel reprezentuje grupę VAT w zakresie jej praw i obowiązków.
czytaj więcej
Księgowość Blog

Ryczałt od dochodów spółek [ESTOŃSKI CIT]

Ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT, jest dobrowolnym i alternatywnym sposobem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w stosunku do klasycznego CIT i został wprowadzony w 2021 roku, jednak z tej formy opodatkowania skorzystało bardzo niewielu podatników. Zmiany w przepisach mają zachęcić szersze grono podatników do wyboru estońskiego CIT.
czytaj więcej
Księgowość Blog

Podatek od przerzuconych dochodów [CIT]

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie CIT (art. 24aa) wprowadzono podatek od przerzuconych dochodów (dalej PPD), który obejmie niektórych podatników. Nowelizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca zmienił przepisy dotyczące podatku od przerzuconych dochodów.
czytaj więcej
Księgowość Blog

Information on selected changes regarding employment and wages 2023

Please find below the information on selected and, in our opinion, the most significant amendments to the employment and payroll legislation to become effective in 2023 as well as on the selected changes in this respect planned for 2023. Please note that the entry in force of Labour Code changes with titles marked as [BILL] depends on the further course of legislative works.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

RODO

RODO to unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie weszło w życie 25 maja 2016 roku i zacznie obowiązywać za półtora roku licząc od 25 listopada 2017 roku. Nałoży na przedsiębiorstwa szereg nowych regulacji w zakresie pozyskiwania danych osobowych i zarządzania nimi. Wdrożenie nowych przepisów wymaga zmian w dokumentacji, zmian procedur i opracowania nowych, a nawet zmian w organizacji w procesach biznesowych przedsiębiorstwa, natomiast nie wprowadza żadnej rewolucji w zakresie podstaw prawnych określających dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Mamy stanowisko PIP w sprawie sposobu liczenia okresu przechowywania akt osobowych

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje krótszy, 10-letni okres przechowywania akt osobowych pracowników. Termin ten bez dodatkowych warunków dotyczy akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych przed tą datą, okres przechowywania akt osobowych nadal wynosi 50 lat, z możliwością skrócenia do 10 lat, pod warunkiem złożenia raportów ZUS RIA https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

17% podatku od wynagrodzeń

Od 1 października 2019 roku będzie pobierana niższa zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom dzieł, członkom zarządu i rad nadzorczych oraz osobom zatrudnionym na podstawie kontraktów menadżerskich, oczywiście o ile nie przekroczą progu podatkowego.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą to marzenie wielu osób. Dla jednych dlatego, że oznacza spokój, kontakt z naturą i ucieczkę od wielkiego świata. Ale dla przeważającej większości wczasy pod gruszą to dodatkowe środki od pracodawcy na sfinansowanie odpoczynku. Niezależnie od tego, gdzie ten odpoczynek będzie realizowany. Jak dostać wczasy pod gruszą?
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Urlop bez zgody pracownika?

Pracownik, który chce wykorzystać urlop wypoczynkowy, wnioskuje do pracodawcy o urlop, wskazując od kiedy do kiedy chce korzystać z urlopu. Jest to wniosek, wiec pracodawca może się zgodzić na zaproponowany przez pracownika termin urlopu lub też nie wyrazić na niego zgody. A czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bez jego zgody?
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Kontrola ZUS - Część 2

Przesłuchania wykonawców dzieł W poprzedniej części wspominałam, że jeśli ZUS będzie próbował zakwestionować zasadność zawarcia umów o dzieło, to może dojść do przesłuchań osób, z którymi były zwarte te umowy.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Kontrola ZUS - Część 1

Umowy o dzieło od dawna budzą wiele kontrowersji i są przedmiotem zainteresowania zarówno przedsiębiorców jak i inspektorów ZUS. Część przedsiębiorców wybiera tę formę w celu optymalizacji kosztów. Umowa o dzieło nie jest podstawą naliczenia składek ZUS i składki zdrowotnej, o ile nie została zawarta z własnym pracownikiem.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Zaczynasz zatrudniać pracowników. Zderzenie rzeczywistości z wyimaginowanym światem idealnym.

Żeby było jasne – uważamy, że wszystko należy robić terminowo i prawidłowo. I gdy prowadzenie spraw pracowniczych trafia do naszego biura rachunkowego, to właśnie tak jest. Dokładamy wszelkich starań, aby dochować wszystkich terminów, aby dokumenty były prawidłowe i kompletne, wszelkie niezbędne informacje trafiły do urzędów i do zarządów klientów, a ich pracownicy mieli poczucie, że zostali dobrze obsłużeni przez kadrową.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Obowiązki BHP przy telepracy

Jakie wymogi BHP obowiązują zdalnego pracownika? Przepisy BHP dość jasno określają, jakie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać pracodawca, zatrudniając zdalnych pracowników. Dzięki informacjom przygotowanym przez naszego partnera BHP-PULSAR możemy jasno i klarownie je określić.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Odpowiedzi na pytania naszych klientów - cz. 8. - odzież robocza pracowników fizycznych

Pytanie klienta skierowane do działu outsourcingu usług kadrowo-płacowych: Szef prosił, żebym się z Państwem skontaktowała w sprawie ubioru roboczego. Czy jeśli pracownik ma umowę o pracę i pracuje na magazynie przysługuje mu jakiś ubiór? Jeśli tak to jakie są to części garderoby? Czy jeśli kupił sobie spodnie i wziął fakturę na firmę można mu to jakoś rozliczyć?
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Obowiązki dotyczące PFRON przy wzroście zatrudnienia

Wzrost zatrudnienia w firmie powoduje szereg nowych obowiązków oraz czasem wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednym z obowiązków jest wprowadzenie regulaminów pracy i wynagradzania, ale w 2017 roku podwyższono ilość zatrudnionych pracowników po przekroczeniu której należy wprowadzić regulaminy w firmie (z 20 na 50). Natomiast limit osób dotyczący PFRON jest niższy i pozostał niezmieniony, dlatego dotyczy szerszej grupy podmiotów.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Pracownik przechodzi na emeryturę

Zmiana wieku emerytalnego spowodowała, że wiele osób decyduje się skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Już obserwujemy większe zainteresowanie kwestiami płacowymi pracowników w wieku przedemerytalnym, w tym: RP-7, świadectwami pracy, odprawami emerytalnymi. A w najbliższym czasie prognozuje się prawdziwe oblężenie zarówno działów kadrowo-płacowych jak i Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Umowa zlecenia ze stawką minimalną od 1 stycznia 2017 roku

Od kilku miesięcy jest głośno o tym, że od 2017 roku zostaje wprowadzona minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia. Jest to rewolucja w umowach zlecenia. Wiele zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2017 roku, przybliża cywilnoprawną formę zatrudnienia do stosunku pracy. A w niektórych aspektach zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, jest bardziej rygorystyczne od zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta:  Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie. Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko cokolwiek wyjaśnić.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 5. Zwolnienie lekarskie a urlop macierzyński

Pytanie pracownika naszego klienta:  Czy to prawda, że jeżeli kobieta w ciąży jest na zwolnieniu lekarskim do porodu, to ostatnie dwa tygodnie zwolnienia odejmowane są z urlopu macierzyńskiego, tzn. nie są liczone jako zwolnienie, tylko jako urlop macierzyński? Jest to niepotwierdzona informacja od moich koleżanek, które rodziły kilka lat wcześniej. Wolałabym jednak mieć informację z pewnego źródła. 
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 3. Zwolnienie na dziecko

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta:  "Niestety dzisiaj (07.08) skończył mi się urlop rodzicielski. Ponieważ mój synek ma problemy z napięciem mięśniowym i musi być rehabilitowany, to wybieram się właśnie do neurologa po zwolnienie na dziecko. Chciałam się upewnić czy zwolnienie powinno zaczynać się od 08.08, czyli od najbliższej soboty? Chodzi mi o zachowanie ciągłości, jak to z nią jest w przypadku zwolnień?
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 2. Zmniejszenie etatu na prośbę pracodawcy

Pytanie pracownika naszego klienta:  "Mam ogromną prośbę w wyjaśnieniu pewnej sytuacji, do której mam pewne wątpliwości. Mojej siostrze po urodzeniu dziecka w styczniu 2015 roku, wg. nowych przepisów należy się rok urlopu macierzyńskiego, z tym że umowa kończy się jej 8 września 2015 roku (umowę ma teraz na pełny etat) i pracodawca chce żeby teraz podpisała umowę, ale już na pół etatu a nie na cały. Czy jest to zgodne z przepisami i czy musi podpisywać taką umowę? Czy nadal nie należy się jej pełny etat?"
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Idzie wiosna, czas na zmiany. Może nadszedł czas, aby zmienić księgowość, kadry, biuro rachunkowe? Zredukować koszty, błędy oraz stres. I zająć się spokojnie biznesem

W ostatnich latach, coraz bardziej popularne staje się wyodrębnienie procesów, których realizacja może być przekazana na zewnątrz firmy. Najczęściej dotyczy to prowadzenia księgowości oraz prowadzenia kadr i płac, co jest słuszną koncepcją. Przepisy często się zmieniają, niezbędne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy. Jest to czasochłonne, kosztowne oraz obarczone ryzykiem błędnego zinterpretowania przepisów. Tym bardziej, że czasem niemożliwe jest zweryfikowanie poprawności prowadzenia spraw księgowych i kadrowo-płacowych wewnątrz firmy.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Deklaracje w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem, to nowy obowiązek dla firm - zmiany od 1 stycznia 2015 roku dotyczą deklaracji składanych za 2014 rok

Początek roku to czas sporządzania deklaracji rocznych, w tym PIT-4R i PIT-11. Tym razem nie pozostawiono wyboru firmom sporządzającym PIT-y dla więcej niż 5 podatników. Firmy zostały zobowiązane wysłać deklaracje elektronicznie. Ale aby je wysłać, najpierw należy je podpisać. I tu należy podkreślić, że należy je podpisać elektronicznie. 
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Korekty ZUS - Część 2 - Jak skorygować brak raportu?

ZAWIADOMIENIE O BŁĘDACH W DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH ZA UBEZPIECZONYCH Jest to dokument, który przyczynia się czasem do palpitacji serca przedsiębiorców, dyrektorów firm oraz pracowników komórek płacowych i księgowych. Nie ma się co denerwować. Takie pismo z ZUS nie oznacza jeszcze kontroli ZUS, nie przypina łatki „nieuczciwa firma”, nie przekreśla osoby zajmującej się sporządzaniem deklaracji ZUS. Co prawda, przy należytej staranności, udałoby się uniknąć błędów i pisma z ZUS, ale trudno: mleko się wylało, bierzemy się za korekty.  
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

ZUS czy OFE - czas na decyzję do 31 lipca 2014 roku

Jeśli część twojej składki obecnie trafia do OFE, to do 31 lipca 2014 roku: masz czas na decyzję, czy część składki nadal ma trafiać do OFE, czy ma być gromadzona na wydzielonym subkoncie w ZUS. Jeżeli pozostaniesz bierny i nie wykonasz żadnych ruchów, to część składki obecnie przekazywanej do OFE, przestanie być przekazywana do OFE począwszy od składki za okres od 1 lipca 2014 roku i automatycznie pozostanie w ZUS.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Korekty ZUS - Część 1 - Jak uniknąć korekt ZUS

Korekty ZUS spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom, pracownikom działów kadrowo-płacowych i działów księgowości. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że korekt ZUS da się uniknąć. Niezbędna jest do tego wiedza na temat przepisów, funkcjonowania systemu Płatnik oraz staranność w wywiązywaniu się z obowiązków względem ZUS.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Urlop wychowawczy nowości i zmiany wprowadzone od 1 października 2013 roku

Od 1 października 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych. Rolą zmienionych przepisów jest skłonienie do skorzystania czy też umożliwienie korzystania z urlopu wychowawczego obojgu rodzicom. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego został zarezerwowany wyłącznie dla drugiego rodzica, został też wydłużony do 4 miesięcy okres, kiedy rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Urlop rodzicielski, urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński, nowości i zmiany wprowadzone od 17 czerwca 2013 roku

17 czerwca 2013 roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowy, płatny urlop rodzicielski, związany z urodzeniem dziecka. Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać rodzicie dziecka, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Decyzję dotyczącą wykorzystywania bądź nie wykorzystywania urlopu rodzicielskiego można podjąć tuż po urodzeniu dziecka lub wstrzymać się ze złożeniem wniosku. Należy pamiętać o tym, że wniosek o urlop rodzicielski składa się najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wykorzystywania urlopu rodzicielskiego. W zależności od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski jest on płatny 80% lub 60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Delegacje krajowe i zagraniczne - zmiany od 1 marca 2013 roku

Wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. wysokości diet, sposobu rozliczania kosztów wyżywienia i noclegów oraz wprowadzenia częściowej diety w czasie podróży krajowych. Ponadto doprecyzowano walutę rozliczenia podróży zagranicznych oraz możliwość wskazania więcej niż jednego państwa docelowego, w przypadku podróży zagranicznej do 2 lub więcej państw.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Koniec w stosowaniu kosztów autorskich bez ograniczeń

Z kosztów autorskich korzystają zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak i zatrudnione na podstawie umów o pracę. Korzystanie z kosztów autorskich jest korzystne podatkowo. Skutkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu jest obniżenie dochodu, od którego jest obliczana zaliczka na podatek dochodowy przez płatnika, i de facto wyższe wynagrodzenie netto. Dodatkowo w rozliczeniu rocznym za 2012 rok, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu i co za tym idzie: obniżenie dochodu, od którego jest obliczany podatek, przyniesie po raz ostatni jeszcze jedną korzyść. Przy wysokich przychodach twórcy, obniżenie dochodu do opodatkowania spowoduje, że podatek zostanie obliczany wg pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc wg 18% a nie 32% dochodu.  
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Czas na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Których firm dotyczy? Zgodnie z Art. 3 pkt 1, 3 i 3a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego rok co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Zatrudnianie studentów na umowy zlecenia

Popularną formą zatrudnienia studentów są umowy zlecenia. Ta forma jest szczególnie polecana przy pracach, które nie mają charakteru podporządkowania pracowniczego. Dla przypomnienia: stosunek pracy może zostać stwierdzony, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Więcej czasu na wykorzystanie zaległych urlopów z 2011 roku

Marzec jest kojarzony z wykorzystywaniem zaległych urlopów. Pracodawcy mieli problem jakich użyć argumentów, by zmusić pracowników do wykorzystania urlopów. Pracownicy nie chcieli wykorzystywać urlopów na początku roku, woleli odpoczywać w miesiącach letnich. Ustawodawca zrobił ukłon w kierunku obydwu zainteresowanych stron, wydłużając czas na wykorzystanie zaległych urlopów o 6 miesięcy.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Zmiany podatkowe 2020

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, wchodzących w życie w 2020 roku zmianach w przepisach dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu informacje o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, wchodzących w życie w 2018 roku zmianach wynikających z ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Liczymy, że informacje te okażą się dla Państwa przydatne.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzony zostaje obowiązek składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Jedynie nieliczni podatnicy mają nadal możliwość składania deklaracji w formie papierowej, ale muszą oni spełnić kilka warunków - m.in. nie dokonują transakcji podlegających wykazaniu w VAT-UE ani transakcji podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia a także nie podlegają obowiązkowi składania deklaracji elektronicznych do ZUS, czy na potrzeby CIT i PIT.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Stawka CIT - 15% dla małych podatników

Jedną z kluczowych zmian mających miejsce z początkiem 2017 roku jest wprowadzenie obniżonej stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. Stawka ta wyniesie 15%. Dla pozostałych podatników zostanie utrzymana stawka CIT na poziomie 19%. 
czytaj więcej
Blog Księgowość

Delegacje krajowe i zagraniczne - zmiany od 1 marca 2013 roku

Wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. wysokości diet, sposobu rozliczania kosztów wyżywienia i noclegów oraz wprowadzenia częściowej diety w czasie podróży krajowych. Ponadto doprecyzowano walutę rozliczenia podróży zagranicznych oraz możliwość wskazania więcej niż jednego państwa docelowego, w przypadku podróży zagranicznej do 2 lub więcej państw.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Podatek od towarów i usług - najważniejsze zmiany od 2013 roku

Wprowadzono negatywne konsekwencje nieregulowania należności - w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawy towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, podatnik jest zobowiązany do korekty (zmniejszenia) odliczenia podatku naliczonego. Za niedotrzymanie obowiązku korekty naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanej faktury. Obowiązek korekty podatku naliczonego obejmuje również wierzytelności powstałe do dnia 31 grudnia 2012, dla których upłynie 150 dni od terminu płatności w 2013 roku. Zmiana ta jest ściśle powiązana z nowymi zasadami korzystania z ulgi na złe długi.
czytaj więcej

Nowa ustawa o Biegłych Rewidentach

Dnia 21 czerwca 2017 roku weszła w życia ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089), zastępując tym samym poprzednią ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000 i 1948).
czytaj więcej

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach