Księgowość

Powrót
Księgowość Blog

Grupa VAT

Grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku. Grupę tworzy się na okres minimum 3 lat, Przedstawiciel reprezentuje grupę VAT w zakresie jej praw i obowiązków.
czytaj więcej
Księgowość Blog

Ryczałt od dochodów spółek [ESTOŃSKI CIT]

Ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT, jest dobrowolnym i alternatywnym sposobem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w stosunku do klasycznego CIT i został wprowadzony w 2021 roku, jednak z tej formy opodatkowania skorzystało bardzo niewielu podatników. Zmiany w przepisach mają zachęcić szersze grono podatników do wyboru estońskiego CIT.
czytaj więcej
Księgowość Blog

Podatek od przerzuconych dochodów [CIT]

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie CIT (art. 24aa) wprowadzono podatek od przerzuconych dochodów (dalej PPD), który obejmie niektórych podatników. Nowelizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca zmienił przepisy dotyczące podatku od przerzuconych dochodów.
czytaj więcej
Księgowość Blog

Information on selected changes regarding employment and wages 2023

Please find below the information on selected and, in our opinion, the most significant amendments to the employment and payroll legislation to become effective in 2023 as well as on the selected changes in this respect planned for 2023. Please note that the entry in force of Labour Code changes with titles marked as [BILL] depends on the further course of legislative works.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Zmiany podatkowe 2020

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, wchodzących w życie w 2020 roku zmianach w przepisach dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu informacje o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, wchodzących w życie w 2018 roku zmianach wynikających z ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Liczymy, że informacje te okażą się dla Państwa przydatne.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzony zostaje obowiązek składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Jedynie nieliczni podatnicy mają nadal możliwość składania deklaracji w formie papierowej, ale muszą oni spełnić kilka warunków - m.in. nie dokonują transakcji podlegających wykazaniu w VAT-UE ani transakcji podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia a także nie podlegają obowiązkowi składania deklaracji elektronicznych do ZUS, czy na potrzeby CIT i PIT.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Stawka CIT - 15% dla małych podatników

Jedną z kluczowych zmian mających miejsce z początkiem 2017 roku jest wprowadzenie obniżonej stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. Stawka ta wyniesie 15%. Dla pozostałych podatników zostanie utrzymana stawka CIT na poziomie 19%. 
czytaj więcej
Blog Księgowość

Delegacje krajowe i zagraniczne - zmiany od 1 marca 2013 roku

Wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. wysokości diet, sposobu rozliczania kosztów wyżywienia i noclegów oraz wprowadzenia częściowej diety w czasie podróży krajowych. Ponadto doprecyzowano walutę rozliczenia podróży zagranicznych oraz możliwość wskazania więcej niż jednego państwa docelowego, w przypadku podróży zagranicznej do 2 lub więcej państw.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.
czytaj więcej
Blog Księgowość

Podatek od towarów i usług - najważniejsze zmiany od 2013 roku

Wprowadzono negatywne konsekwencje nieregulowania należności - w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawy towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, podatnik jest zobowiązany do korekty (zmniejszenia) odliczenia podatku naliczonego. Za niedotrzymanie obowiązku korekty naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanej faktury. Obowiązek korekty podatku naliczonego obejmuje również wierzytelności powstałe do dnia 31 grudnia 2012, dla których upłynie 150 dni od terminu płatności w 2013 roku. Zmiana ta jest ściśle powiązana z nowymi zasadami korzystania z ulgi na złe długi.
czytaj więcej

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach