Blog Kadry i płace

Deklaracje w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem, to nowy obowiązek dla firm - zmiany od 1 stycznia 2015 roku dotyczą deklaracji składanych za 2014 rok

Początek roku to czas sporządzania deklaracji rocznych, w tym PIT-4R i PIT-11. Tym razem nie pozostawiono wyboru firmom sporządzającym PIT-y dla więcej niż 5 podatników. Firmy zostały zobowiązane wysłać deklaracje elektronicznie. Ale aby je wysłać, najpierw należy je podpisać. I tu należy podkreślić, że należy je podpisać elektronicznie. 
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Korekty ZUS - Część 2 - Jak skorygować brak raportu?

ZAWIADOMIENIE O BŁĘDACH W DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH ZA UBEZPIECZONYCH Jest to dokument, który przyczynia się czasem do palpitacji serca przedsiębiorców, dyrektorów firm oraz pracowników komórek płacowych i księgowych. Nie ma się co denerwować. Takie pismo z ZUS nie oznacza jeszcze kontroli ZUS, nie przypina łatki „nieuczciwa firma”, nie przekreśla osoby zajmującej się sporządzaniem deklaracji ZUS. Co prawda, przy należytej staranności, udałoby się uniknąć błędów i pisma z ZUS, ale trudno: mleko się wylało, bierzemy się za korekty.  
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

ZUS czy OFE - czas na decyzję do 31 lipca 2014 roku

Jeśli część twojej składki obecnie trafia do OFE, to do 31 lipca 2014 roku: masz czas na decyzję, czy część składki nadal ma trafiać do OFE, czy ma być gromadzona na wydzielonym subkoncie w ZUS. Jeżeli pozostaniesz bierny i nie wykonasz żadnych ruchów, to część składki obecnie przekazywanej do OFE, przestanie być przekazywana do OFE począwszy od składki za okres od 1 lipca 2014 roku i automatycznie pozostanie w ZUS.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Korekty ZUS - Część 1 - Jak uniknąć korekt ZUS

Korekty ZUS spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom, pracownikom działów kadrowo-płacowych i działów księgowości. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że korekt ZUS da się uniknąć. Niezbędna jest do tego wiedza na temat przepisów, funkcjonowania systemu Płatnik oraz staranność w wywiązywaniu się z obowiązków względem ZUS.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Urlop wychowawczy nowości i zmiany wprowadzone od 1 października 2013 roku

Od 1 października 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych. Rolą zmienionych przepisów jest skłonienie do skorzystania czy też umożliwienie korzystania z urlopu wychowawczego obojgu rodzicom. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego został zarezerwowany wyłącznie dla drugiego rodzica, został też wydłużony do 4 miesięcy okres, kiedy rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Urlop rodzicielski, urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński, nowości i zmiany wprowadzone od 17 czerwca 2013 roku

17 czerwca 2013 roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowy, płatny urlop rodzicielski, związany z urodzeniem dziecka. Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać rodzicie dziecka, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Decyzję dotyczącą wykorzystywania bądź nie wykorzystywania urlopu rodzicielskiego można podjąć tuż po urodzeniu dziecka lub wstrzymać się ze złożeniem wniosku. Należy pamiętać o tym, że wniosek o urlop rodzicielski składa się najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wykorzystywania urlopu rodzicielskiego. W zależności od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski jest on płatny 80% lub 60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
czytaj więcej
Blog Kadry i płace

Delegacje krajowe i zagraniczne - zmiany od 1 marca 2013 roku

Wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. wysokości diet, sposobu rozliczania kosztów wyżywienia i noclegów oraz wprowadzenia częściowej diety w czasie podróży krajowych. Ponadto doprecyzowano walutę rozliczenia podróży zagranicznych oraz możliwość wskazania więcej niż jednego państwa docelowego, w przypadku podróży zagranicznej do 2 lub więcej państw.
czytaj więcej

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach